Dodano dnia: 2022-02-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bojszowy, Ruchu Oporu 122 (śląskie). Działki numer: 622/59, 624/59

Ruchu Oporu 122, 43-220, Bojszowy, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura: KM 45/08
Obszar działki: 0,0438 ha
Cena wywołania: 234 000 zł
Cena oszacowania: 351 000 zł
Wadium: 35 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Cezary Grabowski

Kancelaria Komornicza, Begonii 4a, Tychy, 43-100 Tychy

tel. 32 7802253 / fax. 32 7802253

Sygnatura: KM 45/08

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Cezary Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Ruchu Oporu 122, 43-220 Bojszowy, dla której [Sąd Rejonowy w Tychach] prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1T/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, jednorodzinnym, piętrowym ze strychem, podpiwniczonym oraz budynkiem garażu w zabudowie bliźniaczej. Działka nr 622/59 o pow. 304,00 m2 oraz działka nr 624/59 o pow. 134,00 m2. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 155,00 m2

Suma oszacowania wynosi 351 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 234 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na konto 16 1050 1399 1000 0022 0225 6950 ING Bank Śląski S.A. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją istnieje możliwość wizji lokalnej nieruchomości , po uprzednim ustaleniu terminu w Kancelarii Komornika. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, 2 tygodnie przed ustalonym termin licytacji akta sprawy wraz z operatem zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Tychach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Cezary Grabowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kalej, Wręczycka (śląskie). Działka numer: 631/2

Wręczycka, 42-130, Kalej, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 39 667 zł
Cena oszacowania: 59 500 zł

Grunt w miejscowości Sławków, Armii Krajowej (śląskie). Działka numer: 6015/9

Armii Krajowej, 41-260, Sławków, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 7 895 zł
Cena oszacowania: 11 842 zł

Grunt w miejscowości Lędziny, Jana Długosza (śląskie). Działka numer: 2685/69

Jana Długosza, 43-140, Lędziny, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 106 500 zł
Cena oszacowania: 213 000 zł