Dodano dnia: 2023-05-20

Dom w miejscowości Bogoria, Kolonia Bogoria 68 (świętokrzyskie). Działka numer: 143/2

Kolonia Bogoria 68, 28-221, Bogoria, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-07-14
Sygnatura: KM 1156/21
Obszar działki: 0,4900 ha
Cena wywołania: 208 447 zł
Cena oszacowania: 277 930 zł
Wadium: 27 793 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Staszowie

Sławomir Krakowiak

Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13,  Staszów,   28-200 Staszów

tel. 15 864-23-50 / fax. 506-967-066

Sygnatura: KM 1156/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 14.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Kolonia Bogoria 68, 28-221 Bogoria, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , STASZÓW, 28-200 STASZÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość poł. Kolonia Bogoria, gm. Bogoria, składająca się z działki ewid. nr 143/2 o pow. 0,4900 ha zabudowana domem murowanym, wolnostojącym, w połowie podpiwniczonym, parterowym z mieszkalnym poddaszem. Na parterze znajdują się trzy pokoje, kuchnia, łazienka i wiatrołap, a na poddaszu dwa pokoje, łazienka i korytarz. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 116,60 m.kw.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.07.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 277 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 447,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 793,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Sławomir Krakowiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Złotniki, Złotniki (świętokrzyskie)

Złotniki, 28-366, Złotniki, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-07-06
Cena wywołania: 112 275 zł
Cena oszacowania: 149 700 zł

Grunt w miejscowości Śladków Mały, Śladków Mały (świętokrzyskie). Działki numer: 76/2, 76/3

Śladków Mały, 26-020, Śladków Mały, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-07-12
e-licytacja
Cena wywołania: 37 707 zł
Cena oszacowania: 50 277 zł

Nieruchomość w miejscowości Kamienna Wola, Kamienna Wola 56 (świętokrzyskie)

Kamienna Wola 56, 26-220, Kamienna Wola, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-06-19
Cena wywołania: 211 144 zł
Cena oszacowania: 281 526 zł