Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bochnia, Proszowska 19 (małopolskie). Działka numer: 2118/1

Proszowska 19, 32-700, Bochnia, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-22
Sygnatura:  KM 195/14
Obszar działki: 0,1030 ha
Cena wywołania: 243 300 zł
Cena oszacowania: 324 400 zł
Wadium: 32 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/3, Bochnia,  32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KM 195/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2022 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 123,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy Proszowska 19/32-700, 32-700 Bochnia, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , BOCHNIA, 32-700 BOCHNIAprowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przechodu od ulicy Proszowskiej południowym krańcem dz. nr 2118/1 oraz przeprowadzenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej na rzecz właścicieli działki nr 2118/2 obj. KW nr 45889. Działka ewidencyjna nr 2118/1 o powierzchni 1030 m2. Działka o regularnym kształcie w zarysie zbliżonym do trapezu dłuższą osią skierowaną w kierunku północny – zachód i południowy – wschód. Posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo – gospodarczym. Budynek garażowo – gospodarczy (nad którym taras) o powierzchni 30,25 m2, wybudowany w latach 80-tych, w technologii murowanej. Działka ogrodzona. Ciągi komunikacyjne utwardzone, z betonu. Działka uzbrojona w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową. Wschodnia cześć w większości biologicznie czynna, podobnie część frontowa nieruchomości. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej (z dobudowanym budynkiem garażowo – gospodarczym od strony ogrodowej), wybudowany w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Obiekt parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony. Technologia murowana. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachą. Budynek otynkowany. Stolarka okienna drewniana. Na podłogach w pokojach na parterze parkiety, ściany i sufity malowane. W kuchni na podłodze wykładzina PCV, ściany i sufity malowane, ściany częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi. W łazience posadzka betonowa, ściany częściowo malowane, częściowo z płytkami. W pokoju na poddaszu na podłodze wykładzina PCV, ściany i sufity malowane. W łazience: wanna, umywalka, toaleta. Budynek wymaga poniesienia nakładów remontowych. Na części ścian widoczne zabrudzenia, odpryski tynków czy zawilgocenia. Rozprowadzone instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, c.o. (gazowe – piec gazowy z zasobnikiem w kotłowni + piece kaflowe na prąd w części pomieszczeń; grzejniki płytowe). Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według zapisów Uchwały nr XLIV/404/10 Rady Miasta Bochni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Goczałkowskich” w Bochni, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 324 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP W BOCHNI 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kościuszki 4, Bochnia, 32-700 Bochnia można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
15.06.2022 10:30 - 10:45

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Drzymała

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bochnia, Kolejowa 3/18 (małopolskie)

Kolejowa 3/18, 32-700, Bochnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 171 504 zł
Cena oszacowania: 228 673 zł

Dom w miejscowości Bochnia, Grabskiego 30 (małopolskie). Działki numer: 4065/13, 4065/22

Grabskiego 30, 32-700, Bochnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 428 000 zł
Cena oszacowania: 642 000 zł