Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bluszczowa, Bluszczowa 40 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 169

Bluszczowa 40, 87-800, Bluszczowa, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-17
Sygnatura: Km 980/21
Obszar działki: 0,0789 ha
Cena wywołania: 282 000 zł
Cena oszacowania: 376 000 zł
Wadium: 37 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Mariusz Malinowski

Kancelaria Komornicza, P.O.W 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312992 / fax. 542312920

Sygnatura: Km 980/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI WL1W/xxxxxxxx/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntową o numerze ewidencyjnym 169, o pow. 789 m2. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. uzytkowej 111,94 m2 wraz z budynkiem w stanie surowym otwartym o pow. użytkoiwej 49,71 m2 należącego/ej do : *** *** położonej w Bluszczowa 40, Włoclawek, 87-800 Włocławek, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze . Suma oszacowania wynosi 376 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 66 1540 1069 2001 8718 2520 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: strony postępowania, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Mariusz Malinowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Najmowo, Najmowo 14/6 (kujawsko-pomorskie)

Najmowo 14/6, 87-305, Najmowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-08
e-licytacja
Cena wywołania: 77 333 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł

Dom w miejscowości Bartlewo, Bartlewo 8 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 51/8

Bartlewo 8, 86-230, Bartlewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-08
e-licytacja
Cena wywołania: 119 250 zł
Cena oszacowania: 159 000 zł

Dom w miejscowości Nowa Wola, Nowa Wola 16 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 113

Nowa Wola 16, 87-850, Nowa Wola, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-05
e-licytacja
Cena wywołania: 40 500 zł
Cena oszacowania: 54 000 zł