Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Błażowa, 3 Maja 43A (podkarpackie). Działka numer: 1093/2

3 Maja 43A, 36-030, Błażowa, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-11
Sygnatura:  Km 4460/16
Obszar działki: 0,0881 ha
Cena wywołania: 333 842 zł
Cena oszacowania: 445 123 zł
Wadium: 44 513 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5,  Rzeszów,   35-069 Rzeszów

tel. 0177157878 / fax. 

Sygnatura: Km 4460/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ************  położonej przy  3 Maja 43A, 36-030 Błażowa , dla której  Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 1093/2 o pow. 0,0881 ha (B), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 107,42 m(2), położona w Błażowej, obręb 0001 Błażowa. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW nr RZ2Z/xxxxxxxx/4 są osoby fizyczne. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Od strony północnej działki nr 1093/2 przepływa potok Piątkowa. Działka nr 1093/2 posiada regularny kształt oraz uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej wod. ga. energ. Odprowadzanie ścieków poprzez kanalizację lokalną. Na działce nr 1093/2 znajdują się składniki roślinne w postaci drzew i krzewów. Teren działki jest ogrodzony, jedynie od strony potoku występuje skarpa i brak ogrodzenia. Ponadto na działce znajduje się wiata o konstrukcji drewnianej, a przy ogrodzeniu od strony wschodniej słup betonowy sieci energetycznej.

Suma oszacowania wynosi 445 123,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 842,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 512,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303  Rzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Przecław, Kiełków 259 (podkarpackie). Działka numer: 591/3

Kiełków 259, 39-320, Przecław, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 71 872 zł
Cena oszacowania: 95 830 zł

Nieruchomość w miejscowości Jarosław, Batalionów Chłopskich 42 (podkarpackie)

Batalionów Chłopskich 42, 37-500, Jarosław, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 332 325 zł
Cena oszacowania: 443 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Boguchwała, Lubomirskiego 70 (podkarpackie)

Lubomirskiego 70, 36-040, Boguchwała, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 94 651 zł
Cena oszacowania: 126 202 zł