Dodano dnia: 2022-06-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Blachownia, Nadrzeczna 63A (śląskie). Działka numer: 244/2

Nadrzeczna 63A, 42-290, Blachownia, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Obszar działki: 0,1414 ha
Cena wywołania: 48 000 zł
Cena oszacowania: 64 000 zł
Wadium: 6 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska Zastępca Komornik Agnieszka Piskuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022 o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej opisanej w ewidencji gruntów obręb 0004, dz.nr 244/2 k.m. 2 o pow. 0,1414 ha
stanowiącej własność dłużnika **** ******** położonej:    42-290 Blachownia , Nadrzeczna 63A, GAĆ  (według KW numer 14)
    dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1C/xxxxxxxx/3.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 64 000,00zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 6 400,00zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania
Rękojmię należy wpłacić na rachunek kancelarii komornika
 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  44 1020 1664 0000 3502 0118 7087
 z zaznaczeniem nr XV Co 5798/19 ( Km 1840/15)


W myśl art. 962 § 1 kpc rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu (art. 953 § 1pkt4).
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16  
Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym  XV Wydziale Cywilnym Wykonawczym  wraz  z aktami zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 5 kpc.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie, ul. Okólna 81 A  
tel. 0-34 3246106.              
Opis nieruchomości znajduje się na stronie www.licytacje.komornik.pl.

                        Komornik Gabriela Wiśniewska   
                        Zastępca Komornik Agnieszka Piskuła

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sosnowiec, Hallera 74/4 (śląskie)

Hallera 74/4, 41-200, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 125 250 zł
Cena oszacowania: 167 000 zł

Dom w miejscowości Mszana, Marii Konopnickiej 5 (śląskie). Działka numer: 1031/77

Marii Konopnickiej 5, 44-325, Mszana, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 264 750 zł
Cena oszacowania: 353 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Marii Skłodowskiej-Curie 111/2/20 (śląskie)

Marii Skłodowskiej-Curie 111/2/20, 41-949, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 72 900 zł
Cena oszacowania: 97 200 zł