Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Biskupice, Ogrodowa 9 (lubelskie). Działka numer: 2791

Ogrodowa 9, 21-044, Biskupice, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Sygnatura:  Km 76/21
Obszar działki: 0,0300 ha
Cena wywołania: 221 040 zł
Cena oszacowania: 294 720 zł
Wadium: 29 472 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Jacek Kania

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3, Świdnik,  21-040 Świdnik

tel. 81-728-41-61 / fax. 81-728-41-61

Sygnatura: Km 76/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie Jacek Kania na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy ul. Ogrodowa 9,dz. nr 2791 o pow. 0,0300 ha,  21-044 Biskupice, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 294 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 040,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 472,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 33 1020 3147 0000 8102 0096 1359.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040  Świdnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Kania

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Józefów, Leśna (lubelskie). Działka numer: 45/7

Leśna, 23-460, Józefów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 24 750 zł
Cena oszacowania: 33 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Skośna 7/12-13 (lubelskie)

Skośna 7/12-13, 20-411, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 95 025 zł
Cena oszacowania: 126 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Mełgiewska 7-9/3/22a (lubelskie)

Mełgiewska 7-9/3/22a, 20-210, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 97 275 zł
Cena oszacowania: 129 700 zł