Dodano dnia: 2022-06-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Biłgoraj, Krzeszowska 23 (lubelskie). Działka numer: 24

Krzeszowska 23, 23-400, Biłgoraj, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-08
Sygnatura:  KM 214/21
Obszar działki: 0,0670 ha
Cena wywołania: 126 667 zł
Cena oszacowania: 190 000 zł
Wadium: 19 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Monika Kniaź

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 31,  Biłgoraj,   23-400 Biłgoraj

tel. 84 611 26 99 / fax. 84 611 26 99

Sygnatura: KM 214/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Biłgoraju Monika Kniaź na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-08-2022 o godz. 09:45  w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  Krzeszowska 23,Biłgoraj,  23-400 23-400 , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biłgoraju  (adres: ul. Kościuszki 29, Biłgoraj,  23-400 Biłgoraj prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość gruntowa położona jest w południowej części miasta Biłgoraja przy ulicy Krzeszowskiej nr 23. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu przylegającą bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej – ulicy Krzeszowskiej oraz obwodnicy miasta Biłgoraja – Alei Jana Pawła II w Biłgoraju. W bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu nieruchomości zlokalizowane są inne zabudowane nieruchomości gruntowe, pod zabudową mieszkaniową – jednorodzinną oraz pod zabudową mieszkaniowo – usługową. Nieco dalej znajduje się oczyszczalnia ścieków dla miasta Biłgoraja i główna kotłownia miejska. Teren gruntu przedmiotowej nieruchomości jest nieco pochylony, niezbyt równy, położony na wysokości nieruchomości sąsiednich oraz nieco powyżej pasa drogowego Alei Jana Pawła II i nieco poniżej pasa drogowego ulicy Krzeszowskiej. Aktualnie działka jest całkowicie zachwaszczona, miejscami zakrzaczona i nie użytkowana. Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz zabudową towarzyszącą. Dostępne urządzenia infrastruktury technicznej: • linia energetyczna, • linia telefoniczna, • wodociąg miejski, • sieć gazu ziemnego, • kanalizacja sanitarna, • utwardzona droga dojazdowa. Budynek mieszkalny – jest to budynek parterowy, prawdopodobnie niepodpiwniczony, z poddaszem częściowo użytkowym, wzniesiony w zabudowie wolnostojącej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej, przekryty płaską blachą na wysoki rąbek. Blacha w części skorodowana. Budynek wzniesiono w 1980 roku. Budynek od zewnątrz jest ocieplony i obłożony tynkiem cienkowarstwowym. Cokół nie obłożony. Balustrady od wschodu stalowe, od zachodu z drewnianych sztachet. W budynku znajdują się okna w części drewniane, w części o profilach z PCW. Drzwi zewnętrzne są drewniane, filunkowe, w średnim stanie. Wewnątrz ściany otynkowane tynkami cementowo – wapiennym i pomalowane. Na podłogach w części terakota, w części podłoga z desek na legarach, w części panele podłogowe. Na ścianach kuchni stara terakota i drewniana boazeria. Drzwi wewnętrzne są drewniane, sosnowe, filunkowe, na drewnianych ościeżnicach. Schody wewnętrzne są betonowe, obłożone lastrykiem, zewnętrzne także. Stan budynku wewnątrz ustalono jedynie poprzez dostępne okna. Budynek jest wyposażony w centralne ogrzewanie z pieca na węgiel, instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz sieć gazu ziemnego. Instalacją mogą być niesprawne i poodłączane. Powierzchnia zabudowy 113,00 m2. Stan techniczny budynku oceniono jako średni, podobnie standard jego wykończenia jako średni. Budynek nadaje się do kapitalnego remontu. Ponadto przez budynkiem mieszkalnym znajduje się studnia – aktualnie zasypana śmieciami. Na działki wysokie chwasty oraz liczne drzewa i krzewy tworzące gęste zakrzaczenia.

Suma oszacowania wynosi 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 73 9602 0007 0019 3164 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 29, Biłgoraj, 23-400  Biłgoraj.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Kniaź

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Biłgoraj, Lubelska 3/18 (lubelskie)

Lubelska 3/18, 23-400, Biłgoraj, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł