Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Biezuń, Stawiszyn- Łaziska 9 (mazowieckie). Działka numer: 186

Stawiszyn- Łaziska 9, 09-320, Biezuń, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura:  Kmp 42/17
Obszar działki: 0,1900 ha
Cena wywołania: 82 800 zł
Cena oszacowania: 110 400 zł
Wadium: 11 040 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława,  06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Kmp 42/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ** położonej przy ul. Stawiszyn- Łaziska 9, 09-320 Biezuń, dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żurominie (adres: ul. ul. Olszewska 9/11, Żuromin, 09-300 Żuromin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL2M/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 110 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Górczewska 228/110 (mazowieckie)

Górczewska 228/110, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-10-03
e-licytacja
Cena wywołania: 519 000 zł
Cena oszacowania: 692 000 zł

Grunt w miejscowości Zakrzówek, Zakrzówek (mazowieckie). Działki numer: 432, 466

Zakrzówek, 08-430, Zakrzówek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-26
Cena wywołania: 17 153 zł
Cena oszacowania: 22 871 zł

Nieruchomość w miejscowości Wólka Dworska, Wólka Dworska 53A (mazowieckie)

Wólka Dworska 53A, 05-530, Wólka Dworska, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-29
e-licytacja
Cena wywołania: 301 550 zł
Cena oszacowania: 452 325 zł