Dodano dnia: 2022-02-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bieruń, ul. Przecznica 13 (śląskie). Działka numer: 495/5

ul. Przecznica 13, 43-155, Bieruń, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-29
Sygnatura:  KM 62/20
Obszar działki: 0,1400 ha
Cena wywołania: 472 667 zł
Cena oszacowania: 709 000 zł
Wadium: 70 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Tomasz Zaprzał

Kancelaria Komornicza, Budowlanych 35, Tychy,  43-100 Tychy

tel. 32 7803122 / fax. 32 7508872

Sygnatura: KM 62/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Tomasz Zaprzał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** ********* ********** położonej przy Przecznica 13, 43-155 Bieruń, dla której SĄD REJONOWY TYCHY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , TYCHY, 43-100 TYCHYprowadzi księgę wieczystą o numerze KA1T/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 709 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 472 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Tychach ul.Aleja Niepodległości 55 31 1050 1399 1000 0090 6759 3088.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Budowlanych 33, Tychy, 43-100  Tychy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Zaprzał

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie). Działki numer: 761/14, 753/14, 713/14

Zarzyna, 43-150, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 280 987 zł
Cena oszacowania: 374 650 zł

Dom w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie). Działka numer: 755/14

Zarzyna, 43-150, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 345 295 zł
Cena oszacowania: 422 421 zł

Dom w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie). Działka numer: 754/14

Zarzyna, 43-150, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 345 295 zł
Cena oszacowania: 460 394 zł