Dodano dnia: 2023-07-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bieruń, Mieszka I 41 (śląskie). Działka numer: 444/36

Mieszka I 41, 43-155, Bieruń, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: KM 60/20
Obszar działki: 644,00 m2
Cena wywołania: 141 067 zł
Cena oszacowania: 211 600 zł
Wadium: 21 160 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Cezary Grabowski

Kancelaria Komornicza, Begonii 4a,  Tychy,   43-100 Tychy

tel. 32 7802253 / fax. 32 7802253

Sygnatura: KM 60/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Tychach Cezary Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-09-2023 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój 103,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest-***********położonej przy  Mieszka I 41, 43-155 Bieruń , dla której  SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , MYSŁOWICE,  41-400 MYSŁOWICE prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1L/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym. Nr działki 444/36 oraz 446/36 o łącznej powierzchni 644,00 m2. Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 88,00 m2, powierzchnia użytkowa 80,40 m2 wybudowany w 1979 r. , 2 kondygnacje, nie podpiwniczony.

Suma oszacowania wynosi 211 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 141 067,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Tychach ul.Aleja Niepodległości 55 16 1050 1399 1000 0022 0225 6950.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Budowlanych 33, Tychy, 43-100  Tychy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Cezary Grabowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie)

Zarzyna, 43-155, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-02

Nieruchomość w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie)

Zarzyna, 43-155, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-02
Cena wywołania: 345 295 zł
Cena oszacowania: 460 393 zł

Dom w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie). Działka numer: 755/14

Zarzyna, 43-155, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-02
Cena wywołania: 316 815 zł
Cena oszacowania: 422 421 zł