Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bierawa, Jacka 8 (opolskie). Działka numer: 781/3

Jacka 8, 47-240, Bierawa, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-18
Sygnatura:  Km 665/18
Obszar działki: 0,0786 ha
Cena wywołania: 81 750 zł
Cena oszacowania: 109 000 zł
Wadium: 10 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Łukasz Rogosz

Kancelaria Komornicza, Racławicka 7, Kędzierzyn Koźle,  47-200 Kędzierzyn Koźle

tel. (77) 472 20 25 / fax. (77) 482 71 24

Sygnatura: Km 665/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Łukasz Rogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022 o godz. 10:00 pod adresem: SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ I CYWILNY, ul.Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 115,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy ul. J.Jacka 8, 47-240 Bierawa, dla której SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. UL.ŻEROMSKIEGO 5, KEDZIERZYN-KOŹLE, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 49 1020 3714 0000 4602 0009 1298.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 6, Kędzierzyn Koźle, 47-200  Kędzierzyn Koźle.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Rogosz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, 9 Maja 1/35 (opolskie)

9 Maja 1/35, 47-220, Kędzierzyn-Koźle, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-27
Cena wywołania: 62 400 zł
Cena oszacowania: 83 200 zł

Grunt w miejscowości Objazda, Smogorzów, Kowalowice, Objazda, Smogorzów, Kowalowice (opolskie). Działki numer: 29/2, 30/2, 31/11, 26/3, 99, 75/4, 143/4

Objazda, Smogorzów, Kowalowice, 46-142, Objazda, Smogorzów, Kowalowice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 122 752 zł
Cena oszacowania: 184 128 zł

Mieszkanie w miejscowości Nysa, Księdza Piotra Ściegiennego 3/7 (opolskie)

Księdza Piotra Ściegiennego 3/7, 48-303, Nysa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-28
Cena wywołania: 32 559 zł
Cena oszacowania: 43 413 zł