Dodano dnia: 2022-06-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bielsko-Biała, Wróblowicka 152C (śląskie). Działka numer: 2423/4

Wróblowicka 152C, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-15
Obszar działki: 0,1262 ha
Cena wywołania: 142 500 zł
Cena oszacowania: 190 000 zł
Wadium: 19 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej
Tomasz Wojtowicz
Kancelaria Komornicza nr XI w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 15/4
tel. 338161052   e-mail: bielsko.biala.wojtowicz@komornik.pl
www.bielsko.biala.komornik.pl
  Km 230/19
  

 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2022r. o godz. 11:00 w budynku SąduRejonowego w Bielsku - Białej mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 22 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wróblowicka 152 C, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1B/xxxxxxxx/4.

 

  Jest to nieruchomość gruntowa - działka o nr 2423/4 o powierzchni 0,1262 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 104,75m2. Jest to budynek wolnostojący, parterowy z przyziemiem, murowany z cegły. Przyziemie było wybudowane w roku 1939 a parter z początkiem lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Działka jest stromo pochylona w kierunku północnym i nie jest ogrodzona. Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.   Suma oszacowania wynosi 190 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00 zł.     Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02 84370002 0010 0154 8545 0001.
( liczy się data wpływu na rachunek bankowy komornika )
   Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

   Szczegółowe informacje dotyczące licytacji zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: www.bielsko.biala.komornik.pl

 

                                Komornik Sądowy
                            mgr Tomasz Wojtowicz 


 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bielsko-Biała, Bestwińska 149 (śląskie)

Bestwińska 149, 43-346, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 129 734 zł
Cena oszacowania: 194 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Zwierzyniecka 22/29 (śląskie)

Zwierzyniecka 22/29, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 113 250 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Spółdzielców 50/82 (śląskie)

Spółdzielców 50/82, 43-303, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 139 500 zł
Cena oszacowania: 186 000 zł