Dodano dnia: 2023-08-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Białaczów, Partyzantów 16 (łódzkie). Działka numer: 476

Partyzantów 16, 26-307, Białaczów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Gkm 6/20
Cena wywołania: 420 900 zł
Cena oszacowania: 561 200 zł
Wadium: 56 120 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Opocznie

Beata Wujek

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 10,  Opoczno,   26-300 Opoczno

tel. 605097230, 447553310 / fax. 

Sygnatura: Gkm 6/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy SR w Opocznie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Gkm 6/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości położonej przy  ul. Partyzantów 16, 26-307 Białaczów, dla której nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym  (adres: ul.  ul. Partyzantów 16/26-307, Białaczów, 26-307 Białaczów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1O/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana - budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi- działki nr 476 ( z zabudową) oraz 534 nr KW PT1O/xxxxxxxx/8

 

Suma oszacowania wynosi 561 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 420 900,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 56 120,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 43 1020 3916 0000 0202 0082 5125 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 09.00  a zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 14.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Beata Wujek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Sacharowa 17/96 (łódzkie)

Sacharowa 17/96, 92-525, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 232 500 zł
Cena oszacowania: 310 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piotrków Trybunalski, Cypriana Kamila Norwida 7/20 (łódzkie)

Cypriana Kamila Norwida 7/20, 97-300, Piotrków Trybunalski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-25
Cena wywołania: 173 822 zł
Cena oszacowania: 231 763 zł

Grunt w miejscowości Kania Góra, Kania Góra (łódzkie). Działka numer: 287

Kania Góra, 95-100, Kania Góra, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-26
Cena wywołania: 182 839 zł
Cena oszacowania: 243 786 zł