Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Biała, Biała 73 (wielkopolskie). Działka numer: 17/28

Biała 73, 64-730, Biała, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-05
Sygnatura:  KM 989/14
Obszar działki: 0,0594 ha
Cena wywołania: 128 250 zł
Cena oszacowania: 171 000 zł
Wadium: 17 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzciance

Michał Sieja

Kancelaria Komornicza, RZEMIEŚLNICZA 7,  Czarnków,   64-700 Czarnków

tel. 672553074 / fax. 672553074

Sygnatura: KM 989/14

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Trzciance Michał Sieja na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, pokój 5,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  73,Biała ,  64-730 Wieleń , dla której  SĄD REJONOWY CZARNKÓW VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W CZARNKOWIE  (adres: ul.  , CZARNKÓW,  64-700 CZARNKÓW prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca własność dłużnika **** ******** położona w miejscowości Biała 74 gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianceki, województwo wielkopolskie składającej się z działki nr 17/28 o obszarze 0,0594 ha, zabudowana budynkiem wolnostojącm, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 144,17m2, wybudowny w technologii tradycyjnej murowanej, nie posiadający indywidualnych przyłączy do mediów, budynek korzysta z przyłączy do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej (zbiornik bezodpływowy) działki sąsiedniej, działka usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej jeziora Białe oraz terenów leśnych, nie posiada bezpośredniego zjazdu na drogę publiczną, dojazd odbywa się przez działkę sąsiednią, budynek oraz zagospodarowanie działki zostało zrealizowane bez pozwolenia na budowę, oznacza to, że nie zostały dopełnione wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego i stanowi na dzień wyceny samowolę budowlaną

Suma oszacowania wynosi 171 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0144 1180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:30 do godz. 13:45. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Staszica 1, Trzcianka, 64-980  Trzcianka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Sieja

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gorzewo, Gorzewo 40a (wielkopolskie)

Gorzewo 40a, 64-630, Gorzewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 549 000 zł
Cena oszacowania: 732 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Mnichowice, Mnichowice (wielkopolskie)

Mnichowice, 63-640, Mnichowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 318 975 zł
Cena oszacowania: 425 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Piła, Motylewska 9/33 (wielkopolskie)

Motylewska 9/33, 64-920, Piła, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 75 466 zł
Cena oszacowania: 113 200 zł