Dodano dnia: 2022-05-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Będomin, Będomin 4A (pomorskie). Działka numer: 394/1

Będomin 4A, 83-422, Będomin, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-08
Sygnatura:  KM 788/20
Obszar działki: 800 m2
Cena wywołania: 147 750 zł
Cena oszacowania: 197 000 zł
Wadium: 19 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

Jan Zarębski

Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79

Sygnatura: KM 788/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kościerzynie z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna, pokój 004,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** położonej przy  ,Będomin 4A,  83-404 Nowa Karczma, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zmartwychwstańców 1, Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1E/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 394/1 obszaru 800m2 oraz prawo własności murowanego budynku mieszkalnego, parterowego podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 110,54m2 z dobudowanym garażem o powierzchni 14,86m2. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne. Kanalizacja do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie działki. Woda z własnego ujęcia. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski bez wzniesień. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony północnej z drogi wojewódzkiej nr 221 utwardzonej mieszanką mineralno – bitumiczną. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Działka ogrodzona z trzech stron płotem z siatki stalowej, od strony wschodniej brak ogrodzenia. Od strony północnej brama wjazdowa z elementów stalowych przesuwna. Działka jest częściowo utwardzona kostką betonową. Niezabudowana część działki to zieleń oraz elementy małej architektury. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi działka zabudowana garażami, droga wojewódzka oraz budynki mieszkalne.

Suma oszacowania wynosi 197 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KOŚCIERZYNA 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dworcowa 2, Kościerzyna, 83-400  KOŚCIERZYNA.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jan Zarębski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Parkowa 4/D/1 (pomorskie)

Parkowa 4/D/1, 81-549, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-23
Cena wywołania: 101 250 zł
Cena oszacowania: 135 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Człuchów, Płonica (pomorskie)

Płonica, 77-300, Człuchów, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 461 625 zł
Cena oszacowania: 615 500 zł

Dom w miejscowości Kościerzyna, Młodokaszubów 3/1 (pomorskie). Działka numer: 84

Młodokaszubów 3/1, 83-400, Kościerzyna, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł