Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bartoszyce, Sosnowa 5 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 444/3

Sosnowa 5, 11-200, Bartoszyce, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-05
Sygnatura: GKm 166/19
Obszar działki: 0,1211 ha
Cena wywołania: 325 667 zł
Cena oszacowania: 488 500 zł
Wadium: 48 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Mariusz Goławski

Kancelaria Komornicza, Kętrzyńska 25b, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce

tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567

Sygnatura: GKm 166/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2022 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, odbędzie się druga licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Sosnowa 5, 11-200 Bartoszyce, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 295,70 m2 w zabudowie wolnostojącej , składająca się z działek nr 444/3 o łącznej powierzchni 0,1211 ha, położona w Bartoszycach przy ul. Sosnowej 5.

Suma oszacowania wynosi 488 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 325 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 850,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Goławski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bartoszyce, 11 Listopada 9/5a (warmińsko-mazurskie)

11 Listopada 9/5a, 11-200, Bartoszyce, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 101 250 zł
Cena oszacowania: 135 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bartoszyce, Pl.Konstytucji 3 Maja 18/14 (warmińsko-mazurskie)

Pl.Konstytucji 3 Maja 18/14, 11-200, Bartoszyce, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 56 666 zł
Cena oszacowania: 85 000 zł