Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Banino, Ptysia i Balbiny 5 (pomorskie). Działka numer: 155/81

Ptysia i Balbiny 5, 80-297, Banino, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Sygnatura: GKm 48/20
Obszar działki: 0,0810 ha
Cena wywołania: 490 875 zł
Cena oszacowania: 654 500 zł
Wadium: 65 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Andrzej Styś

Kancelaria Komornicza, Przy Torach 1, Kartuzy, 83-300 Kartuzy

tel. 58 681 29 14 / fax. 58 681 29 14

Sygnatura: GKm 48/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul.Kościuszki 1, 83-300 Kartuzy, pokój 2.27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 80-297 Banino , dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 654 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 490 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KARTUZY 81 1020 1866 0000 1602 0002 6542.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Styś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Obłęże, Obłęże 31 (pomorskie). Działki numer: 130, 64, 80, 9, 8

Obłęże 31, 77-230, Obłęże, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 179 250 zł
Cena oszacowania: 239 000 zł

Dom w miejscowości Kościerzyna, Jeziorna 17 (pomorskie). Działka numer: 105/2

Jeziorna 17, 83-400, Kościerzyna, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 79 125 zł
Cena oszacowania: 105 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Myśligoszcz, Myśligoszcz (pomorskie)

Myśligoszcz, 77-310, Myśligoszcz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 606 000 zł
Cena oszacowania: 808 000 zł