Dodano dnia: 2022-05-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Arciechów, Myszyniec 25D (mazowieckie). Działka numer: 1091/16

Myszyniec 25D, 05-255, Arciechów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura: KM 4367/16
Obszar działki: 0,0600 ha
Cena wywołania: 37 950 zł
Cena oszacowania: 50 600 zł
Wadium: 5 060 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Mirosław Malik

Kancelaria Komornicza, Lipińska 32/26, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 22 242 84 64 / fax. 22 242 84 64

Sygnatura: KM 4367/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Myszyniec 25D,Arciechów, 05-255 Radzymin, dla której SĄD REJONOWY WOŁOMIN IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 50 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 15 1020 1042 0000 8302 0009 3286.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Malik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Promna, Promna (mazowieckie). Działka numer: 44

Promna, 26-803, Promna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-24
e-licytacja
Cena wywołania: 12 000 zł
Cena oszacowania: 18 000 zł

Dom w miejscowości Nowa Grabownica, Nowa Grabownica (mazowieckie). Działka numer: 77

Nowa Grabownica, 07-300, Nowa Grabownica, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 446 250 zł
Cena oszacowania: 595 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Rudzienko, Rudzienko 7 (mazowieckie)

Rudzienko 7, 05-307, Rudzienko, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 296 152 zł
Cena oszacowania: 394 870 zł