Dodano dnia: 2022-04-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Antoniówka, Antoniówka 239 (mazowieckie). Działka numer: 22/15

Antoniówka 239, 26-630, Antoniówka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-09
Sygnatura:  Km 1355/20
Obszar działki: 0,1330 ha
Cena wywołania: 622 500 zł
Cena oszacowania: 830 000 zł
Wadium: 83 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Jarosław Kiełbasiński

Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1, Radom,  26-600 Radom

tel. 483625168 / fax. 

Sygnatura: Km 1355/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  239,Antoniówka,  26-630 Jedlnia Letnisko, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 830 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 622 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Antoniówka, Antoniówka 239 (mazowieckie). Działka numer: 22/16

Antoniówka 239, 26-630, Antoniówka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 423 333 zł
Cena oszacowania: 635 000 zł

Dom w miejscowości Antoniówka, Antoniówka 239 (mazowieckie). Działka numer: 22/15

Antoniówka 239, 26-630, Antoniówka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 553 333 zł
Cena oszacowania: 830 000 zł