Dodano dnia: 2022-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Alwernia, ul. Adama Mickiewicza 3A (małopolskie). Działka numer: 1608/1

ul. Adama Mickiewicza 3A, 32-566, Alwernia, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura:  KM 1079/20
Obszar działki: 0,1783 ha
Cena wywołania: 177 019 zł
Cena oszacowania: 236 025 zł
Wadium: 23 604 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 7, Chrzanów,  32-500 Chrzanów

tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478

Sygnatura: KM 1079/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów, pokój sala nr 8,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest nieruchomość gruntowa położonej przy Adama Mickiewicza 3A, 32-566 Alwernia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki nr 1608/1, położonej w Alwerni przy ul. Adama Mickiewicza 3A, gmina Alwernia, objętej księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o numerze KR1C/xxxxxxxx/7. Działka nr 1608/1 posiada powierzchnię 0,1783 ha i zabudowana jest budynkiem o funkcji usługowej – warsztat produkcyjny z częścią mieszkalną (powierzchnia netto: 290,68 m2; powierzchnia użytkowa: 254,98 m2).

Suma oszacowania wynosi 236 025,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 018,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 602,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Chrzanowie 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
14.03.2022 14:00 - 14:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Henryka Bednorz-Godyń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Oświęcim, Bolesława Chrobrego 32/6 (małopolskie)

Bolesława Chrobrego 32/6, 32-602, Oświęcim, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 179 250 zł
Cena oszacowania: 239 000 zł

Grunt w miejscowości Polichty, Polichty (małopolskie). Działki numer: 63/1, 76, 78, 81, 166/5, 96, 103, 87, 113, 95, 72, 166/10, 166/11, 166/12

Polichty, 33-182, Polichty, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 569 672 zł
Cena oszacowania: 759 562 zł

Grunt w miejscowości Suche, Suche (małopolskie). Działka numer: 1335/2

Suche, 34-520, Suche, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 234 527 zł
Cena oszacowania: 312 702 zł