Dodano dnia: 2022-04-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Aleksandrów, Aleksandrów (łódzkie). Działka numer: 238

Aleksandrów, 97-438, Aleksandrów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-24
Sygnatura:  Km 257/16
Cena wywołania: 643 404 zł
Cena oszacowania: 857 873 zł
Wadium: 85 788 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Jacek Wojciech Hajdukiewicz

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 17, BEŁCHATÓW,  97-400 NR. RACHUNKU BANKOWEGO: 70102039580000970200658591

tel. 044 635 04 80 / fax. 044 635 04 80

Sygnatura: Km 257/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Jacek Wojciech Hajdukiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy Aleksandrów , 97-438 Rusiec, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 857 873,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 643 404,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 787,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 70 1020 3958 0000 9702 0065 8591.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Okrzei 4, 97-400  BEŁCHATÓW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Wojciech Hajdukiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Pilota Stanisława Wigury 18/4 (łódzkie)

Pilota Stanisława Wigury 18/4, 90-319, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 25 650 zł
Cena oszacowania: 34 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Ostrówek, Ostrówek 49 (łódzkie)

Ostrówek 49, 98-220, Ostrówek, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 99 525 zł
Cena oszacowania: 132 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Sadkowice, Skarbkowa 28 (łódzkie)

Skarbkowa 28, 96-206, Sadkowice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 111 586 zł
Cena oszacowania: 167 380 zł