Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Aleja Wolności, Aleja Wolności 15 (śląskie). Działka numer: 11/7

Aleja Wolności 15, 42-202, Aleja Wolności, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Obszar działki: 0,1640 ha
Cena wywołania: 631 725 zł
Cena oszacowania: 842 300 zł
Wadium: 84 230 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria nr III w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

14 marca 2022 r. godz. 10:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

w celu zniesienia współwłasności nieruchomości na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego w Częstochowie z dnia 21 wrzesnia 2020 r. sygn. akt II Ns 3431/19, położonej w Częstochowie Al. Wolności 15, opisanej jako działka nr 11/7 o powierzchni 0,1640 ha, zabudowanej budynkiem kamienicy mieszkalnej o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonej, ze strychem gospodarczym w złym stanie technicznym, o powierzchni zabudowy wg ewidencji gruntów 253 m2 i powierzchni użytkowej 619,23 m2, oraz budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym.  Wejście na teren nieruchomości  od strony zachodniej - al. Wolności poprzez nieruchomość sąsiednią.Brak jest uregulowania dostępu do drogi w księdze wieczytej. (Budynek stanowi zagrożenie bezpieczeństwa, jest silnie zawilgocony, spękany, zdewastowany, stopień jego zużynia określona przez biegłego na 90% i  z ekonomicznego punktu widzenia kwalifikuje się do rozbiórki.  Z analizy biegłego wynika, że wartość gruntu bez składnika budowlanego jest wyższa od wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości o 532.900,00 zł.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr  KW CZ1C/xxxxxxxx/6). Właścicielem tej nieruchomości są: **** ************** w 3/10 cz., ***** ************ w 3/10 cz., ********** ******** w 4/10 cz.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę:                        842 300,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  631 725,00 zł 

Przystępujący do przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części  sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 84.230,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w księżeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Wpłaty należy dokonać na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Częstochowie Andrzej Bejma nr 39 1020 1664 0000 3802 0116 9085 do sprawy sygn. akt Km 369/21,  XV Co 1659/21, która to kwota musi być zaksięgowana  najpóźniej do dnia 13-03-2022r.

Nieruchomość tą można oglądać w dni powszednie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją   oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Tarnowskie Góry, Opatowicka (śląskie). Działka numer: 2666/146

Opatowicka, 42-600, Tarnowskie Góry, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 99 375 zł
Cena oszacowania: 132 500 zł

Dom w miejscowości Złożeniec, Pustkowie (śląskie). Działki numer: 1317/3, 1317/1

Pustkowie, 42-436, Złożeniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 49 200 zł
Cena oszacowania: 65 600 zł

Grunt w miejscowości Bronów, Alojzego Czyża (śląskie). Działka numer: 1384/2

Alojzego Czyża, 43-502, Bronów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 122 264 zł
Cena oszacowania: 163 019 zł