Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom o pow. 147,50 m2; Stary Lubosz, przy ul. Leśna 14

przy ul. Leśna 14, 64-000, Stary Lubosz, przy ul. Leśna 14, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Sygnatura:  KM 1860/21
Cena wywołania: 294 525 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowymw Kościanie

Przemysław Nieradka

ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan

tel. 65 512 71 67 / fax. 65 512 00 26

www.komornik-koscian.pl 

 


Sygnatura: 
KM 1860/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 12.15

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 

w postaci:

działki gruntu nr 167 o pow. 200m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym ( piętrowym, niepodpiwniczonym, bez poddasza, pow.użytkowa 147,50m2) i budynkiem gospodarczym, działka

wyposażona w przyłącze sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego, gazowej i telefonicznej położonej w Stary Lubosz, przy ul. Leśna 14 stanowiącej własność dłużnika: Szulc Roman

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/xxxxxxxx/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 392 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 294.525,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39.270,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela

książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne,

jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
                                                    KOMORNIK SĄDOWY

 

Przemysław Nieradka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Koło, Kolejowa 92/29 (wielkopolskie)

Kolejowa 92/29, 62-600, Koło, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 205 333 zł
Cena oszacowania: 308 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Stary Lubosz, Graniczna 13 (wielkopolskie)

Graniczna 13, 64-000, Stary Lubosz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 380 316 zł
Cena oszacowania: 507 089 zł

Grunt w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Jasna (wielkopolskie). Działka numer: 13/6

Jasna, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł