Dodano dnia: 2020-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem mieszkalnym z garażem w bryle

ul. Olszowa 1, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-20
Sygnatura:  Km 552/18
Powierzchnia: 153,69 m2
Obszar działki: 0,0668 ha
Cena wywołania: 367 500 zł
Cena oszacowania: 490 000 zł
Wadium: 49 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniawww.komornik-jastrzebie.plKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Adam Mika

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 20, Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4762022 / fax. 32 4762022

Sygnatura: Km 552/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2020 o godz. 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój 155,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Olszowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem mieszkalnym z garażem w bryle, niepodpiwniczony. Liczba kondygnacji 2 nadziemne - wg wpisu z rejestru gruntów, do wyceny przyjęto kondygnację 1,5 - tj parter z użytkowanym poddaszem . Rok zakończenia budowy 2010r., o pow użytkowej 153,69 mkw

Suma oszacowania wynosi 490 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  367 500,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 000,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona przelewem na rachunek bankowy komornika nr 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 - w tytule przelewu należy wpisać "Rękojmia do sprawy Km 552/18, imię i nazwisko licytanta oraz jego adres zamieszkania", w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub gotówką, na dzień przed terminem licytacji (decyduje data uznania wpłaty na rachunku komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam Mika


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 22/26 (śląskie)

ul. Katowicka 22/26, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 59 067 zł
Cena oszacowania: 88 600 zł

Grunt w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Jana Matejki (śląskie). Działki numer: 96/20, 101/20, 15/20, 117/20, 113/20

Jana Matejki, 44-337, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 48 000 zł
Cena oszacowania: 288 000 zł