Dodano dnia: 2020-02-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom jednorodzinny

ul. Bobrowa 4, 70-791, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-06
Sygnatura: Kmp 47/14
Obszar działki: 0,0513 ha
Cena wywołania: 291 075 zł
Cena oszacowania: 388 100 zł
Wadium: 38 810 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Marcin Figas

Kancelaria Komornicza, Struga 19, Szczecin, 70-784 Szczecin

tel. 914313604 / fax. 914630569

Sygnatura: Kmp 47/14

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE KOMORNIKA SĄDOWEGO:

www.komornik-szczecin.com.pl
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Bobrowa 4, 70-791 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym,częściowo podpiwniczonym z wbudowanym garażem, strych. Budynek przykryty dachem dwuspadowym. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnejw latach w 1987r. – 1997r. Budynek nie został oddany do użytkowania.

Suma oszacowania wynosi 388 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 810,00 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 można przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Marcin Figas


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Lokal mieszkalny na ulicy Fioletowej

ul. Fioletowa 53/10, 70-781, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł

Grunt w miejscowości Szczecin, Andrzeja Struga 78a (zachodniopomorskie). Działka numer: 2/20

Andrzeja Struga 78a, 70-784, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 5 149 500 zł
Cena oszacowania: 6 866 000 zł

Dom w miejscowości Szczecin, ul. Leśna 10 (zachodniopomorskie). Działka numer: 3

ul. Leśna 10, 71-828, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 38 837 zł
Cena oszacowania: 51 783 zł