Dodano dnia: 2020-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom jednokondygnacyjny z poddaszem

ul. Nowa 13, 09-408, Płock, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-25
Sygnatura: Km 523/16
Obszar działki: 0,1012 ha
Cena wywołania: 257 100 zł
Cena oszacowania: 342 700 zł
Wadium: 34 270 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Peda

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Płock, 09-402 Płock

tel. 24 2622430 / fax. 24 2688679

Sygnatura: Km 523/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-402 , pokój nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Nowa 13, 09-408 Płock, dla której SR w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
PIERWSZA licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności do nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ulicy Nowej 13, na osiedlu Borowiczki, obręb 0001 Podolszyce-Borowiczki, powiat płocki, woj. mazowieckie, oznaczonej w ew. gr. nr 2152 o pow. 1021m2 - zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków (wg zapisów księgi wieczystej nr PL1P/xxxxxxxx/0 numer działki 41 o pow. 0,1012 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem, niepodpiwniczonym z przybudowanym garażem. Budynek o konstrukcji tradycyjnej z roku 1960, remontowany, o pow. zab. 142,40 m2, pow. uż. 134,00m2, garaż z roku 1961, dobudowany do budynku mieszkalnego, o pow. zab. 23,70 m2, pow. użytk. 18,50m2. Dodatkowo na działce zlokalizowany budynek gospodarczy z roku 1960, jednokondygnacyjny, o pow. zab. 56,10 m2, pow. uż. 24m2. Działka ogrodzona, zagospodarowana, z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych. Infrastruktura techniczna w zakresie: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja gminna, sieć gazowa i telefoniczna. Wg MPZP miasta Płocka nieruchomość położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość należy do dłużnika: Andrzej Porębski. Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 342 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 85 20300045 1110 0000 0203 0240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Peda


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Płock, ul. Batalionu "Parasol" 3/27 (mazowieckie)

ul. Batalionu "Parasol" 3/27, 09-410, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Płock, ul. Kilińskiego 41/7 (mazowieckie)

ul. Kilińskiego 41/7, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 1 413 516 zł
Cena oszacowania: 2 120 274 zł