Dodano dnia: 2020-03-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Cztery działki niezabudowane

Smerczyna, 57-530, Smerczyna, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-15
Sygnatura: Km 295/19
Obszar działki: 7,4600 ha
Cena wywołania: 115 257 zł
Cena oszacowania: 153 676 zł
Wadium: 15 368 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Andrzej Suszycki

Kancelaria Komornicza, Okrzei 11, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74640743 / fax. 746400743

Sygnatura: Km 295/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2020 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy B.Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 102, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy nr działki 82/1, 82/3, 85/2, 85/5 , 57-530 Smerczyna, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana gruntowa o przeznaczeniu rolnym położona w Smerczynie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SW1K/xxxxxxxx/5 (działki ewidencyjne 82/1, 82/3, 85/2, 85/5) o łącznej powierzchni 7,4600 ha. Oznaczenie użytków i ich powierzchnia - działka 82/1: RV 0,6000 ha, działka 82/3: ŁV 0,0200 ha, RIVb 1,6400 ha, działka 85/2: ŁIV 0,1400 ha, RIVb 2,9200 ha, RV 1,13100 ha, W 0,0300 ha, działka 85/5: ŁIV 0,6900 ha, RIVa, 0,1100 ha. Dojazd do działek drogą gruntową. Najbliższa droga asfaltowa w odległości 60m. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/183/05 z dnia 30 maja 2005 roku działka geodezyjna nr 82/1, 82/3, 85/2 znajduje się na terenie oznaoczonym jako MPZP - 21R7 - uprawy polowe, natomiast działka nr 85/5 znajduje się na terenie oznaczonym jako MPZP - 21R13 - uprawy polowe.

Suma oszacowania wynosi 153 676,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 257,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 367,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku mieszczącym się pod adresem: B.Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Suszycki


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, ul. Drzewieckiego 6/13 (dolnośląskie)

ul. Drzewieckiego 6/13, 54-129, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 216 750 zł
Cena oszacowania: 289 000 zł

Grunt w miejscowości Wilków, Cicha (dolnośląskie). Działki numer: 255/2, 261/2

Cicha, 67-200, Wilków, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 108 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł

Dom w miejscowości Kłodzko, Śnieżna 13 (dolnośląskie). Działki numer: 13/3, 13/2

Śnieżna 13, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 442 500 zł