Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Część nieruchomości zabudowanej

ul. Szpitalna 60, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-10
Sygnatura: Km 708/19
Obszar działki: 0,0624 ha
Cena wywołania: 492 750 zł
Cena oszacowania: 657 000 zł
Wadium: 65 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Marta Kopias

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 17, Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki

tel. 42 213 52 50 / fax. 42 213 52 50

Sygnatura: Km 708/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marta Kopias na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Szpitalna 60, 95-200 Pabianice, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Licytacja dotyczy niewyodrębnionego UDZIAŁU 1/2 w nieruchomości należącego do dłużnika Ilona Rewucka. Podana suma oszacowania to suma oszacowania udziału 1/2. Suma oszacowania UDZIAŁU 1/2 wynosi 657 000,00zł. W jej skład wchodzi działka nr 723, obszar 0,0642 ha, działka gruntu. Posiada ona bezpośredni dostęp do drogi publicznej, asfaltowej, działka o kształcie prostokątnym o szer.około 18m. Na działce znajdują się dwa budynki funkcjonalnie ze sobą połączone oraz przybudówka parterowa. Grunt utwardzony kostką brukową. W dniu 10-03-2020 r. o godz. 11:00 w sprawie Km 709/19 odbędzie się licytacja drugiego udziału 1/2 w tej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 657 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 492 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 22 10203352 0000 1202 0223 9127.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marta Kopias


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Dłutów, ul. Główna 25 (łódzkie)

ul. Główna 25, 95-081, Dłutów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-03-02
Cena wywołania: 141 333 zł
Cena oszacowania: 212 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Aleja Stefana Wyszyńskiego 57/46 (łódzkie)

Aleja Stefana Wyszyńskiego 57/46, 94-057, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 164 175 zł
Cena oszacowania: 218 900 zł

Grunt w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Ludowa (łódzkie). Działki numer: 16, 14/2

ul. Ludowa, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 23 400 zł
Cena oszacowania: 31 200 zł