Dodano dnia: 2020-01-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Część mieszkania trzypokojowego

ul. Szkolna 4/2, 58-150, Strzegom, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-17
Sygnatura: Km 1404/16
Powierzchnia: 47,92 m2
Cena wywołania: 39 750 zł
Cena oszacowania: 53 000 zł
Wadium: 5 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

Kancelaria Komornicza, Wałbrzyska 14A, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 748536188 / fax. 748520876

Sygnatura: Km 1404/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2020 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy Okulickiego 2/4, 58-100 Świdnica, pokój 313, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Szkolna 4/2, 58-150 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
SPRZEDAŻY PODLEGA 1/2 UDZIAŁU W MIESZKANIU ! Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,90 m 2 położony jest na parterze budynku (o 5 kondygnacjach nadziemnych). Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal jest ogrzewany ogrzewaniem z sieci CO-miejska. Okna w lokalu PCV nowego typu. Na podłogach w pokojach panele podłogowe, w przedpokoju płytki ceramiczne. W łazience na ścianach i na podłodze płytki ceramiczne. Łazienka wyposażona w wannę, umywalkę i WC. W kuchni na podłodze płytki ceramiczne i częściowo na ścianach. Drzwi wewnętrzne płycinowe.Jeden z pokoi nie został udostępniony. Lokal mieszkalny posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Z własnością lokalu wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wys. 950/10000.

Suma oszacowania wynosi 53 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 20 16001462 1838 5063 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
10.03.2020 12:00 - 12:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jolanta Płaza


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Roztoka, Roztoka (dolnośląskie). Działka numer: 198/2

Roztoka, 58-173, Roztoka, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-04
Cena wywołania: 50 625 zł
Cena oszacowania: 67 500 zł

Dom w miejscowości Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 11 (dolnośląskie). Działka numer: 11

ul. Wrocławska 11, 55-120, Oborniki Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-03-16
Cena wywołania: 12 000 zł
Cena oszacowania: 16 000 zł

Grunt w miejscowości Wilczyce, Wilczycka (dolnośląskie). Działki numer: 342/81, 342/82

Wilczycka, 51-311, Wilczyce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 4 237 zł
Cena oszacowania: 5 650 zł