Dodano dnia: 2020-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Część mieszkania przy ulicy Słupskiej

ul. Słupska 60/3, 60-458, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-14
Powierzchnia: 78,00 m2
Cena wywołania: 164 700 zł
Cena oszacowania: 219 600 zł
Wadium: 21 960 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria
Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu 14-05-2020 o godz.
11:00 w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.07, przy ul. Kamiennogórskiej 26
odbędzie się:
P I E R W S Z A LICYTACJA
nieruchomości jako: (1/2 cz. udziału w nieruchomości (lokal mieszkalny stanowiący odrębna nieruchomość))
usytuowanej pod adresem 60-458 Poznań, ul. Słupska 60/3, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi
księgę wieczystą nr PO1P/xxxxxxxx/5.
Suma oszacowania wynosi: 219 600,00zł.
Cena wywołania wynosi: 164 700,00zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 21 960,00zł. na rachunek bankowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria
Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111
0010 2730 9341 tytułem: Km 1703/16, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w
gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień
licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny
wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz
można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w
sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska
26, (akta dołączone do sprawy II Co 2553/14/4/N) lub w kancelarii komorniczej. Zastrzega sie prawo odwołania
licytacji bez podania przyczyny, tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl
Ponadto komornik zawiadamia, że o godz. 11:20 odbędzie się licytacja 1/2 części udziału należącego do innego
dłużnika w przedmiotowym lokalu mieszkalnym. Oba udziały stanowią całość przedmiotowej nieruchomości
lokalowej.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, ul. Jackowskiego 19/24 (wielkopolskie)

ul. Jackowskiego 19/24, 60-509, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 169 788 zł
Cena oszacowania: 226 384 zł

Grunt w miejscowości Poznań, Letniskowa (wielkopolskie). Działki numer: 11/9, 11/8

Letniskowa, 60-001, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 416 100 zł
Cena oszacowania: 416 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, ul. Jackowskiego 19/26 (wielkopolskie)

ul. Jackowskiego 19/26, 60-509, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 180 531 zł
Cena oszacowania: 240 708 zł