Dodano dnia: 2020-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Część mieszkania na czwartym piętrze

ul. Miodowa 5/40, 42-290, Blachownia, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-25
Sygnatura: Km 942/18
Powierzchnia: 44,14 m2
Cena wywołania: 42 375 zł
Cena oszacowania: 113 000 zł
Wadium: 11 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Karolina Michno

Kancelaria Komornicza, ul. Kilińskiego 72/74, Częstochowa, 42-218 Częstochowa

tel. 34 325 56 59 / fax. 34 325 56 59

Sygnatura: Km 942/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.02.2020r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22  , odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 należącego do dłużniczki Renata Oberska oraz udziału 1/2 należącego do dłużnika **** ******** położony na IV piętrze w pięciokondygnacyjnym budynku wielomieszkaniowym zlokalizowanym przy ulicy Miodowej nr 5 w Blachowni. Dla lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została załozona księga wieczysta nr CZ1C/xxxxxxxx/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni z siedzibą w Blachowni przy ulicy Bankowej nr 9. 


Suma oszacowania wynosi 113 000,00


Wartość 1/2 udziału w szacowanej nieruchomości należącego do Renata Oberska wynosi
56 500,00 zł


Wu1/2 =  56 500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 375,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 650,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji. 


wartość 1/2 udziału w szacowanej nieruchomości należącego do Krzysztof Oberski wynosi: 56 500,00 zł 


Wu1/2 = 56 500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 375,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji. 


Rękojmię należy wpłacić  na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 .
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy:  Km 942/18 z zaznaczeniem, iż jest to rękojmia i którego udziału w nieruchomości dotyczy. 


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.13:00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Karolina Michno


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, ul. Pusta 4/8 (śląskie)

ul. Pusta 4/8, 44-103, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 114 750 zł
Cena oszacowania: 153 000 zł

Grunt w miejscowości Czaniec, Czaniec (śląskie). Działki numer: 3746/8, 3748/1, 3755, 3758, 3756/1, 3760/1, 3760/2, 3760/3, 3757/1, 3757/2, 3751/5, 3751/6, 3751/7

Czaniec, 43-354, Czaniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 27 750 zł
Cena oszacowania: 55 500 zł

Grunt w miejscowości Wojkowice, Głowackiego 141 (śląskie). Działka numer: 1362/2

Głowackiego 141, 42-580, Wojkowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 210 225 zł
Cena oszacowania: 280 300 zł