Dodano dnia: 2020-02-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Część działki niezabudowanej

Stanisławowo 33-37, 83-020, Stanisławowo, Cedry Wielkie, Powiat Gdański, Woj. Pomorskie, 83-020, Stanisławowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-26
Sygnatura: KMP 299/07
Obszar działki: 0,1661 ha
Cena wywołania: 29 963 zł
Cena oszacowania: 39 950 zł
Wadium: 3 995 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38, Gdańsk, 80-840 Gdańsk

tel. 0583223148 / fax. 0583223148

Sygnatura: KMP 299/07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk, pokój E 1.10A , odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Stanisławowo, 83-020 Cedry Wielkie , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: niezabudowaną działkę nr 19/2 o pow. 0,1661 ha. Obszar ok. 44% działki stanowią grunty orne klay IIIa, pozostała część terenu to użytki rolne zabudowane klasy II.

Suma oszacowania wynosi 39 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 962,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 995,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O.Gdańsk 48 12405400 1111 0000 4918 8255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
11.03.2020 11:00 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Pouczenie:

1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.

2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości .Komornik Sądowy

Piotr Majdziński


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Tczew, Czatkowska 5A (pomorskie)

Czatkowska 5A, 83-110, Tczew, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-10
Cena wywołania: 2 447 400 zł
Cena oszacowania: 3 671 100 zł

Grunt w miejscowości Stare Miasto, Stare Miasto (pomorskie). Działka numer: 368/2

Stare Miasto, 82-450, Stare Miasto, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 78 075 zł
Cena oszacowania: 104 100 zł

Grunt w miejscowości Rębiechowo, Plażowa (pomorskie). Działka numer: 242/197

Plażowa, 80-297, Rębiechowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 39 013 zł
Cena oszacowania: 39 013 zł