Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Chwalim

, , Chwalim 107b, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-20
Sygnatura: Km 655/05
Cena wywołania: 60 733 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Marcin Ratyński

Kancelaria Komornicza, Aleja Niepodległości 9, Sulechów, 66-100 Sulechów

tel. 780080980 / fax.

Sygnatura: Km 655/05

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Marcin Ratyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2020 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Świebodzinie Sala numer 1, ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Chwalim 107b, 66-120 Kargowa, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2S/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 73/10 o pow. 0,4857ha zabudowana budynkiem gospodarczo - hodowlanym o Pu 89,60m2 oraz budynkiem garażowym o Pu 135 m2 (budowa obu budynków nie została zakończona) Działka nr 73/6 opisana w dziale I w/w księgi wieczystej została podzielona na dwie działki o numerach ewidencyjnych 73/11, 73/10 (opisane powyżej). Część działki 73/11 jest najprawdopodobniej objęta umową dzierżawy, co nie zostało ujęte w księdze wieczystej. Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

Suma oszacowania wynosi 91 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 733,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 5402 0000 0602 0119 9918.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Marcin Ratyński


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Leśniów Wielki, Leśniów Wielki 21Ł (lubuskie). Działka numer: 488/9

Leśniów Wielki, 66-016, Leśniów Wielki, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 59 025 zł
Cena oszacowania: 78 700 zł

Dom w miejscowości Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 49 (lubuskie). Działka numer: 340/1

Drzonków-Olimpijska 49, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 291 300 zł
Cena oszacowania: 388 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Mikołaja Kopernika 5/19 (lubuskie)

ul. Mikołaja Kopernika 5/19, 66-600, Krosno Odrzańskie, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-24
Cena wywołania: 138 450 zł
Cena oszacowania: 184 600 zł