Dodano dnia: 2020-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

całość

, , Zalesie 27 A, Obrębu 30 Zalesie, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-19
Sygnatura: Km 532/10
Cena wywołania: 2 722 500 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: Km 532/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2020 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 32, 95-060 Brzeziny, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy działki nr 184,185 ,Zalesie 27 A, Obrębu 30 Zalesie, 95-060 Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:

nieruchomość komercyjna o powierzchni 21.000 m 2, nr ewidencyjny działek 184,185. Nieruchomość zabudowana budynkiem stacji paliw z restauracją i hotelem pod jednym dachem.Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem: powierzchnia użytkowa części stacji paliw-198 m2, powierzchnia użytkowa części restauracyjno-hotelowej-674 m 2. W części zajętej pod obiekt stacji paliw : sklep, pomieszczenia socjalne, sanitarne i biurowe oraz sanitariaty i prysznice dla kierowców, 2 zbiorniki paliwa płynnego, 2 dystrybutory z czterema nalewkami, 1 dystrybutor dla TIR-ów, 1 dystrybutor LPG ze zbiornikiem na gaz. Teren uzbrojony jest w następujące media: przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej (szambo) przyłącze energii elektrycznej 220V/380V, sieć telefoniczna, sieć kanalicacji burzowej, instalacja gazowa do lokalnej kotłowni gazowej, dojazd nawierzchnią bitumiczną.

Suma oszacowania wynosi 3 630 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 722 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 363 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 32, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowosolna, Stare Skoszewy 46 (łódzkie). Działki numer: 4, 70, 32/9, 32/10, 32/16

Stare Skoszewy 46, 92-701, Nowosolna, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-01
Cena wywołania: 602 250 zł
Cena oszacowania: 803 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, ul. Sądecka 64/2 (łódzkie)

ul. Sądecka 64/2, 92-014, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 225 500 zł
Cena oszacowania: 338 250 zł

Grunt w miejscowości Raduczyce, Raduczyce 1C (łódzkie). Działki numer: 453, 562/5

Raduczyce, 98-320, Raduczyce, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-21
Cena wywołania: 24 000 zł
Cena oszacowania: 32 000 zł