Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi

, , Siedlnica, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-20
Sygnatura: Km 2091/13
Cena wywołania: 273 045 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Radosław Kowalczewski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

Sygnatura: Km 2091/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radosław Kowalczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się druga licytacja zorganizowanej całości- kompleksu nieruchomości należących do dłużnika **** ******** położonych przy Siedlnica 116,Siedlnica, 67-400 Wschowa, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze ZG1W/xxxxxxxx/5, ZG1W/xxxxxxxx/8, ZG1W/xxxxxxxx/3, ZG1W/xxxxxxxx/9, ZG1W/xxxxxxxx/4, ZG1W/00016341/9.

Suma oszacowania kompleksu nieruchomości wynosi 409 567,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 044,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 956,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas BP SA 54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radosławem Kowalczewskim) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego  oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa,  Pl. Kosynierów 1c [/JEZELI].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Radosław Kowalczewski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sława, Przybyszów 33/5 (lubuskie)

Przybyszów 33/5, 67-410, Sława, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-09
Cena wywołania: 43 826 zł
Cena oszacowania: 58 435 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Nowa Sól, Władysława Sikorskiego (lubuskie)

Władysława Sikorskiego, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 8 900 zł
Cena oszacowania: 13 350 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Buczyny, Buczyny 22 (lubuskie)

Buczyny 22, 68-212, Buczyny, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 937 500 zł
Cena oszacowania: 1 250 000 zł