Dodano dnia: 2020-02-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Budynek mieszkalny

ul. Piesza 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-19
Sygnatura: Km 1373/19
Obszar działki: 0,0540 ha
Cena wywołania: 305 250 zł
Cena oszacowania: 407 000 zł
Wadium: 40 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Szalonka

Kancelaria Komornicza, ul.Kompałły 3A, Ostrów Wlkp, 63-400 Ostrów Wlkp

tel. 62 5917403 / fax. 62 5917403

Sygnatura: Km 1373/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul.Sądowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Piesza 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 407 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 305 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ALIOR BANK 24 249000050000451092734240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Szalonka


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Krotoszyńska 103 (wielkopolskie). Działka numer: 51

Krotoszyńska 103, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 625 688 zł
Cena oszacowania: 834 251 zł