Dodano dnia: 2020-04-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Budynek gospodarczy

Siedlice, 72-004, Siedlice, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-18
Obszar działki: 0,0805 ha
Cena wywołania: 99 000 zł
Cena oszacowania: 132 000 zł
Wadium: 13 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SZ2S/xxxxxxxx/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Grzegorz Rudkowski Kancelaria Komornicza nr XIV w Szczecinie w sprawie przeciwko Michałowi Osses na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu  18-06-2020 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

zabudowanej działki nr 24/2 położonej w Siedlicach, gm. Police przy ul. Polickiej,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2S/xxxxxxxx/5.
Nieruchomość stanowi działka o powierzchni 805 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym  o pow. zabudowy 318 m2. Dostęp do drogi publicznej odbywa się poprzez działkę nr 23. Fizyczny dostęp do działki możliwy jest poprzez działkę nr 24/9. 


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 132.000,00 zł. Cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99.000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.200,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 86 16001462 1830 3381 2000 0001 (przy wpłacie wskazać sygn. akt KM 95/18).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika akta sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 Komornik Sądowy
 Grzegorz Rudkowski

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wałcz, ul. Budowlanych (zachodniopomorskie). Działka numer: 3661/2

ul. Budowlanych, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 171 800 zł
Cena oszacowania: 257 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Tadeusza Sygietyńskiego 3/9 (zachodniopomorskie)

Tadeusza Sygietyńskiego 3/9, 75-527, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 46 013 zł
Cena oszacowania: 69 020 zł

Grunt w miejscowości Chociwel, Zachodnia 1A (zachodniopomorskie). Działka numer: 370/1

Zachodnia 1A, 73-120, Chociwel, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-24
Cena wywołania: 109 333 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł