Dodano dnia: 2020-04-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Budynek gospodarczy

Siedlice, 72-004, Siedlice, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-18
Obszar działki: 0,0805 ha
Cena wywołania: 99 000 zł
Cena oszacowania: 132 000 zł
Wadium: 13 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SZ2S/xxxxxxxx/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Grzegorz Rudkowski Kancelaria Komornicza nr XIV w Szczecinie w sprawie przeciwko Michałowi Osses na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu  18-06-2020 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

zabudowanej działki nr 24/2 położonej w Siedlicach, gm. Police przy ul. Polickiej,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2S/xxxxxxxx/5.
Nieruchomość stanowi działka o powierzchni 805 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym  o pow. zabudowy 318 m2. Dostęp do drogi publicznej odbywa się poprzez działkę nr 23. Fizyczny dostęp do działki możliwy jest poprzez działkę nr 24/9. 


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 132.000,00 zł. Cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99.000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.200,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 86 16001462 1830 3381 2000 0001 (przy wpłacie wskazać sygn. akt KM 95/18).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika akta sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 Komornik Sądowy
 Grzegorz Rudkowski

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jastrzębniki, Jastrzębniki (zachodniopomorskie). Działka numer: 87

Jastrzębniki, 78-312, Jastrzębniki, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-01
Cena wywołania: 11 550 zł
Cena oszacowania: 15 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Marii Ludwiki 5/7 (zachodniopomorskie)

Marii Ludwiki 5/7, 75-059, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-02
e-licytacja
Cena wywołania: 95 333 zł
Cena oszacowania: 143 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Szczecin, Zdrojowa 2b (zachodniopomorskie)

Zdrojowa 2b, 71-483, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-01
e-licytacja
Cena wywołania: 2 221 380 zł
Cena oszacowania: 2 961 840 zł