Dodano dnia: 2020-02-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

brak

, , Petrykozy, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-24
Sygnatura: Km 1606/17
Cena wywołania: 61 467 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opocznie

Zastępca Beata Wujek

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 59C 59C, Paradyż, 26-300 Opoczno

tel. 660741725 / fax. 44 755 33 10

Sygnatura: Km 1606/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Zastępca Beata Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2020 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Opocznie z siedzibą przy Biernackiego , 26-300 Opoczno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Petrykozy, 26-307 Białaczów, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1O/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 92 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 466,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKo BP SA O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zastępca Beata Wujek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sadkowice, Sadkowice 73 (łódzkie). Działka numer: 287/2

Sadkowice 73, 96-206, Sadkowice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-03-03
Cena wywołania: 56 925 zł
Cena oszacowania: 75 900 zł

Grunt w miejscowości Sokołowska, ul. Sokołowska (łódzkie). Działka numer: 98

ul. Sokołowska, 91-171, Sokołowska, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 32 333 zł
Cena oszacowania: 48 500 zł

Grunt w miejscowości Raduczyce, Raduczyce 1C (łódzkie). Działki numer: 453, 562/5

Raduczyce, 98-320, Raduczyce, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-21
Cena wywołania: 24 000 zł
Cena oszacowania: 32 000 zł