Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

brak

Wiejska 2, 58-400, Kamienna Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura:  Km 678/17
Cena wywołania: 71 000 zł
Wadium: 10 650 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze

Bogusława Hubar

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 16,  Kamienna Góra,   58-400 Kamienna Góra

tel. 75 6410 710 / fax. 

Sygnatura: Km 678/17

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kamiennej Górze Bogusława Hubar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-07-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z siedzibą przy Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, pokój 12,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są Mariusz Hajduk, Agnieszka Hajduk  położonej przy  ul. Wiejska 2/11, 58-400 Kamienna Góra , dla której  Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 36, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1K/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 106 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Wojska Polskiego 36, Kamienna Góra, 58-400  Kamienna Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bogusława Hubar

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kamienna Góra, Kościuszki 11/1 (dolnośląskie)

Kościuszki 11/1, 58-400, Kamienna Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 77 333 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł