Dodano dnia: 2020-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Brak danych co jest przedmiotem licytacji

Klwatka Szlachecka 7-16, 26-617, Klwatka Szlachecka, Jedlińsk, Powiat Radomski, Woj. Mazowieckie, , Klwatka Szlachecka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-28
Sygnatura: Kmn 11/17
Cena wywołania: 50 000 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Jarosław Kiełbasiński

Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1, Radom, 26-600 Radom

tel. 483625168 / fax.

Sygnatura: Kmn 11/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2020 o godz. 16:05 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy -,Klwatka Szlachecka, 26-660 Jedlińsk, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak kw.

Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Radziejowice, Radziejowice (mazowieckie). Działki numer: 285/7, 311/5

Radziejowice, 96-325, Radziejowice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 376 667 zł
Cena oszacowania: 565 000 zł

Grunt w miejscowości Osiek, Osiek (mazowieckie). Działki numer: 415/2, 415/4

Osiek, 09-226, Osiek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 84 690 zł
Cena oszacowania: 112 920 zł

Grunt w miejscowości Karniewo, Karniewo (mazowieckie). Działki numer: 125, 44/5, 44/6

Karniewo, 06-461, Karniewo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 178 376 zł
Cena oszacowania: 237 835 zł