Dodano dnia: 2020-01-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

1/2

, , Jeżów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-06
Sygnatura: Kmp 46/03
Cena wywołania: 6 833 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: Kmp 46/03

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny, pokój 1, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 95-047 Jeżów, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:

1/2 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej o nr działki 1221 Obręb 5 Jeżów, o powierzchni 500 m2. Działka ogrodzona. Teren uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, energię elektryczną oraz sieć teleinformatyczną.

Suma oszacowania wynosi 10 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 833,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 025,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 34, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Poddębice, (łódzkie). Działki numer: 250, 311

Poddębice, 91-200, Poddębice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 30 225 zł
Cena oszacowania: 40 300 zł

Grunt w miejscowości Beresie Duże, Beresie Duże 13 (łódzkie). Działki numer: 21, 43

Beresie Duże 13, 98-358, Beresie Duże, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 104 000 zł
Cena oszacowania: 156 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, ul. Sądecka 64/2 (łódzkie)

ul. Sądecka 64/2, 92-014, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 225 500 zł
Cena oszacowania: 338 250 zł