Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

1/2 część udziału - działka ozn. nr 61/1 o pow. 1,04 ha

, , Maszewo nad Wisłą, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-25
Sygnatura: Km 753/18
Cena wywołania: 69 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Czyż

Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 8, PŁOCK, 09-400 Płock

tel. 242620860 / fax. 24 2760763

Sygnatura: Km 753/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Maszewo nad Wisłą ,Maszewo nad Wisłą, 09-411 Stara Biała, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej 1/2 część udziału - działka ozn. nr 61/1 o pow. 1,04 ha położonej: 09-411 Stara Biała, Maszewo nad Wisłą, udział należący do dłużnika:Jerzy Sieczkowski Działka nr 61/1 w Maszewie n/Wisłą posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 562. Zlokalizowana jest wśród pól uprawnych, w północno-wschodniej części obrębu. Właściwa część działki ma kształt trapezu z pasem gruntu służącym jako dojazd, o szer. ok. 4,0m i długości ok.320,0m, Porośnięta jest samosiejami brzozy. Grunt jest nieużytkowany. Otoczenie to tereny rolne niezabudowane.

Suma oszacowania wynosi 103 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 90 16001462 1831 2959 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Czyż


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dębe Wielkie, Dębe Wielkie (mazowieckie). Działka numer: 450/3

Dębe Wielkie, 05-311, Dębe Wielkie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 183 525 zł
Cena oszacowania: 244 700 zł

Grunt w miejscowości Kuranów, ul. Aleja Lipowa (mazowieckie). Działka numer: 2/2

ul. Aleja Lipowa, 96-325, Kuranów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-02
Cena wywołania: 475 333 zł
Cena oszacowania: 713 000 zł

Dom w miejscowości Nowa Wieś, Nowa Wieś 17 (mazowieckie). Działka numer: 79

Nowa Wieś 17, 05-307, Nowa Wieś, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 15 895 zł
Cena oszacowania: 21 194 zł