Dodano dnia: 2020-02-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

.

, , Lubliniec, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-04
Sygnatura: KM 322/14
Cena wywołania: 170 625 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Marcin Pierzchała

Kancelaria Komornicza, pl. Konrada Mańki 5, Lubliniec, 42-700 Lubliniec

tel. (34) 351 49 87 537 192 537 / fax. (34) 351 49 87

Sygnatura: KM 322/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu z siedzibą przy Sądowa 3, 42-700 Lubliniec, pokój 2.4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Plebiscytowa 19, 42-700 Lubliniec, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 227 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 625,00 . Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, rękojmia możę być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Marcin Pierzchała


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lubliniec, ul. Armii Krajowej 49/3 (śląskie)

ul. Armii Krajowej 49/3, 42-700, Lubliniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 183 600 zł
Cena oszacowania: 183 600 zł

Grunt w miejscowości Lubliniec, Oleska (śląskie). Działki numer: 2355/3, 320/8, 393/9, 2160/3, 2356/3

Oleska, 42-700, Lubliniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 2 291 625 zł
Cena oszacowania: 3 055 500 zł