Dodano dnia: 2020-01-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

,

, , CZARNOWICE, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-07
Sygnatura: Km 1751/18
Cena wywołania: 3 034 667 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Robert Hański

Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683835136 / fax. 683830700

Sygnatura: Km 1751/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 , pokój 111, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 66-620 CZARNOWICE, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działki: 5/1, 13/2, 19/2, 23/1, 246/1, 250/1 o łącznej powierzchni 37,2600 ha położone we wsi Czarnowice gmina Gubin. Nieruchomość podzielona na dwa pola eksploatacyjne z kruszywem piaskowym i piaskowo-żwirowym jako kopaliną główną oraz torfem jako kopaliną towarzyszącą, nieruchomość jest objęta koncesją na wydobycie ważną do 31-12-2019 r.

Suma oszacowania wynosi 4 552 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 034 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 455 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim mieszczącym się pod adresem: , 66-600 Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Robert Hański


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Komisji Edukacji Narodowej 6g/1 (lubuskie)

Komisji Edukacji Narodowej 6g/1, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 172 500 zł
Cena oszacowania: 230 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Wojska Polskiego 14/4 (lubuskie)

Wojska Polskiego 14/4, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-08
Cena wywołania: 62 032 zł
Cena oszacowania: 82 710 zł

Dom w miejscowości Wawrów, Osiedle Bermudy 39 (lubuskie). Działka numer: 5/13

Osiedle Bermudy 39, 66-431, Wawrów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 554 250 zł
Cena oszacowania: 739 000 zł