Jak działa VIES?

Zweryfikuj kontrahenta dokonującego transakcji wewnątrzwspólnotowych i sprawdź, czy jest płatnikiem VAT-EU oraz czy jego NIP europejski jest aktywny.

VIES (VAT Information and Exchange System) to system informatyczny umożliwiający weryfikację podatników VAT podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych jako dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Aby sprawdzić kontrahenta w systemie VIES, należy podać państwo członkowskie Unii Europejskiej, z którego pochodzi przedsiębiorca oraz jego numer VAT UE.

Następnie kliknąć przycisk WERYFIKUJ.

W odpowiedzi pojawią się następujące komunikaty:

- Numer VAT - EU aktywny – komunikat ten oznacza, że weryfikowany podmiot posiada status europejskiego płatnika VAT.

- Numer VAT - EU nieaktywny  - komunikat ten oznacza, iż wpisany numer europejskiego płatnika VAT nie jest aktywny na dzień dokonywania weryfikacji. Brak aktywnegu numeru VAT podczas weryfikacji może oznaczać, że numer ten nie istnieje (podmiot nie jest płatnikiem VAT), numer VAT nie został aktywowany dla potrzeb transakcji wspólnotowych, rejestracja numeru nie została jeszcze zakończona lub podmiot został wykreślony z bazy podatników unijnych, na skutek np. niedokonywania transakcji wewnątrz wspólnotowych.

- Usługa niedostępna na terenie Państwa członkowskiego. Prosimy ponowić próbę później. – komunikat ten oznacza, że aplikacja nie jest dostępna w Państwie Członkowskim.

- Błąd: wprowadzone niekompletne lub błędne dane – komunikat ten oznacza, że podane informacje nie są kompletne

- Przekroczono czas oczekiwania. Prosimy ponowić próbę później.

Jeśli mimo pozytywnie zweryfikowanego numeru VAT, nie pojawi się nazwa i/lub adres firmy – oznacza to, że Państwo Członkowskie, które nadało numer VAT, nie pozwala na wyświetlanie dodatkowych informacji na temat podmiotu.