Elektroniczne księgi wieczyste

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to podstawowy dokument, umożliwiający identyfikację nieruchomości. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Z kolei sposób zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

 

Czym różni się papierowa wersja księgi wieczystej od elektronicznej księgi wieczystej?

Obecnie nie zakłada się już ksiąg wieczystych w formie papierowej. Są natomiast prowadzone ich akta. Dostęp do elektronicznej księgi wieczystej ma każdy kto posiada jej numer.

 

Jak zbudowana jest księga wieczysta?

Zarówno Ustawa o księgach wieczystych, jak i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości jednoznacznie określają budowę księgi wieczystej. Składa  się ona z okładki i czterech działów.

Okładka –  numer księgi wieczystej, nazwa i wydział sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą, typ nieruchomości.

Dział I księgi wieczystej – składa się z działu I-O – oznaczenie nieruchomości oraz działu I-Sp – Spis praw związanych z własnością. Znajdują się w nim: oznaczenie nieruchomości, wpisy praw związanych z nieruchomością, informacje na temat położenia nieruchomości, przeznaczeniu nieruchomości i jej powierzchni.

Dział II księgi wieczystej – zawiera dane prawnego właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego.

Dział III księgi wieczystej – znajdują się tutaj informacje dotyczące praw, roszczeń i ograniczeń związanych z prawem rzeczowym (oprócz hipoteki).

Dział IV księgi wieczystej – informacje na temat hipoteki i związanych z nią roszczeń.

 

Skąd wziąć numer elektronicznej księgi wieczystej?

Właściciel nieruchomości może uzyskać numer księgi wieczystej w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości.

Numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości, numerze działki lub ID działki można ustalić za pośrednictwem naszej strony w zakładce Szukaj księgi wieczystej lub Skaner nieruchomości.

 

Jak ustalić numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości?

Zlecenia ustalenia przez nas numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości dokonuje się poprzez wybór mapy i zaznaczenie na niej właściwego adresu. Możliwe jest także wpisanie interesującego nas adresu nieruchomości w wyszukiwarce, znajdującej się w prawym górnym rogu mapy.

 

Jak ustalić numer księgi wieczystej po numerze działki?

Ustalenie numeru księgi wieczystej na podstawie numeru działki zleca się na stronie Skaner nieruchomości lub Szukaj księgi wieczystej. Możemy odszukać na mapie interesującą nas działkę lub wpisać jej numer w zakładce do wyszukania.

 

Jak ustalić numer księgi wieczystej po ID działki?

Jeśli posiadamy numer identyfikacyjny działki (ID) to możemy go wpisać w wyszukiwarkę znajdującą się w zakładce Szukaj księgi wieczystej lub skaner nieruchomości. Możemy również odszukać wybraną działkę na mapie i poprzez jej zaznaczenie zlecić ustalenie numeru księgi wieczystej.

 

Jak przeglądać treść elektronicznej księgi wieczystej?

Każdy zalogowany i zarejestrowany użytkownik serwisu Skaner.com ma dostęp do przeglądania treści księgi wieczystej.

Jak wygląda numer elektronicznej księgi wieczystej?

Numer elektronicznej księgi wieczystej składa się z trzech elementów:

kodu wydziału ksiąg wieczystych, w którym założono księgę i jest ona prowadzona;

numeru księgi wieczystej,

cyfry kontrolnej.

 

Mam tylko stary numer papierowej księgi wieczystej, skąd wziąć nowy?

Jeśli posiadasz numer papierowej księgi wieczystej, to bez trudu, sam zmienisz go na numer elektronicznej księgi wieczystej. Aby to zrobić, sprawdź kod wydziału wieczystoksięgowego prowadzącego KW nieruchomości i dopisz przed posiadanym numerem księgi.

By ustalić cyfrę kontrolną – wpisz kod wydziału i numer księgi na naszej stronie – cyfra kontrolna zostanie dopasowana automatycznie. Możesz również wpisywać po kolei. Do wyboru jest tylko 10 opcji – od 0 do 9.