Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.60/2

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.60/2
Nr działki 60/2
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 8485 m2 (osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.561676669, Długość: 16.490007962
52° 33.701 N 16° 29.4 E
x: 329917.7954816, y: 524723.59183841

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.