Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.257

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.257
Nr działki 257
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 158 m2 (sto pięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.549761946, Długość: 16.482938744
52° 32.986 N 16° 28.976 E
x: 329392.62123697, y: 523415.70112405

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.