Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.256

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.256
Nr działki 256
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 77 m2 (siedemdziesiąt siedem m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.549604079, Długość: 16.482890919
52° 32.976 N 16° 28.973 E
x: 329388.7676889, y: 523398.26384785

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.